Home  /  Javne nabave  /  Nabava sonde površnih tkiva 11MHz LOGIQP6PRP GE Healthcare za postojeći UZV uređaj marke LOGIQP6PRP GE Healthcare za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava sonde površnih tkiva 11MHz LOGIQP6PRP GE Healthcare za postojeći UZV uređaj marke LOGIQP6PRP GE Healthcare za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
4. travnja 2018.