Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu radioaktivnih izotopa za dvogodišnje potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “INEL” d.o.o., Polog bb, 88 000 Mostar, te se Okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu radioaktivnih izotopa za dvogodišnje potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “INEL” d.o.o., Polog bb, 88 000 Mostar, te se Okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
28. ožujka 2018.