Home  /  Javne nabave  /  Servis UZV aparata GE Logig 6 Pro inv.br.229852, ser.br.118041SU3 iz Klinike za dječje bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Servis UZV aparata GE Logig 6 Pro inv.br.229852, ser.br.118041SU3 iz Klinike za dječje bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
28. ožujka 2018.