Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konturentskom postupku javne nabave potrošnog materijala aplikabilnog na Corpuls 3 defibrilator koji je u vlasništvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za potrebe Klinike za infektivne bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodo; bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konturentskom postupku javne nabave potrošnog materijala aplikabilnog na Corpuls 3 defibrilator koji je u vlasništvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za potrebe Klinike za infektivne bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodo; bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2018.