Home  /  Javne nabave  /  Poništava se Otvoreni postupak s međunarodnom objavom za javnu nabavu lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-127-3-67/17, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 12.10.2017. godine.

Poništava se Otvoreni postupak s međunarodnom objavom za javnu nabavu lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-127-3-67/17, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 12.10.2017. godine.

Novosti - skbm.ba
8. siječnja 2018.