Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postuku javne nabave potrošnog materijala aplikabilnog na pumpe na štrcaljku proizvođača Care Fusion koje su u vlasništvu bolnice i infuzijskim pumpama proizvođača Care Fusion koje nisu u vlasništvu bolnice za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

  • LOT 1 – Setovi za infuziju i transfuziju
  • LOT 2 – Produžne linije za pumpu na štrcaljku
utvrđuje se tvrtka “MELCOM” d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postuku javne nabave potrošnog materijala aplikabilnog na pumpe na štrcaljku proizvođača Care Fusion koje su u vlasništvu bolnice i infuzijskim pumpama proizvođača Care Fusion koje nisu u vlasništvu bolnice za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
  • LOT 1 – Setovi za infuziju i transfuziju
  • LOT 2 – Produžne linije za pumpu na štrcaljku
utvrđuje se tvrtka “MELCOM” d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
1. siječnja 2018.