Home  /  Javne nabave  /  Nabavka zaštitne opreme protiv zračenja za potrebe Kliničkog odjela invazivne, interventne kardiologije – Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Nabavka zaštitne opreme protiv zračenja za potrebe Kliničkog odjela invazivne, interventne kardiologije – Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
18. prosinca 2017.