Home  /  Javne nabave  /  Nabava potrošnog materijala aplikabilnog na pumpe na štrcaljku proizvođača Care Fusion koje su u vlasništvu bolnice i infuzijskim pumpama proizvođača Care Fusion koje nisu u vlasništvu bolnice za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava potrošnog materijala aplikabilnog na pumpe na štrcaljku proizvođača Care Fusion koje su u vlasništvu bolnice i infuzijskim pumpama proizvođača Care Fusion koje nisu u vlasništvu bolnice za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
15. prosinca 2017.