Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa C luka GE FLUOROSTAR 7900, ser.br. 79-C4403PD, inv.br. 202023 iz Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “MEDICAL d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar”, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa C luka GE FLUOROSTAR 7900, ser.br. 79-C4403PD, inv.br. 202023 iz Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “MEDICAL d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar”, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
1. prosinca 2017.