Home  /  Javne nabave  /  Nabava osteosintetskog materijala od titanijuma za godišnje, sukcesivne potrebe Operacijskih dvorana za traumatologiju i ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava osteosintetskog materijala od titanijuma za godišnje, sukcesivne potrebe Operacijskih dvorana za traumatologiju i ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2017.