Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa laparoskopskih instrumenata(videoteleskopa) Olympus Endoeye, ser.br.: 606779, 606802 i 606803 iz OP trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “SEDŽAN-ingenering” d.o.o., Igmanska bb 71 320 Vogošća te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa laparoskopskih instrumenata(videoteleskopa) Olympus Endoeye, ser.br.: 606779, 606802 i 606803 iz OP trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “SEDŽAN-ingenering” d.o.o., Igmanska bb 71 320 Vogošća te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
24. listopada 2017.