Home  /  Javne nabave  /  Nabava specifičnih instrumenata kompatibilnih sa postojećom opremom proizvođača Karl Storz, za potrebe Urološke operacijske dvorane, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava specifičnih instrumenata kompatibilnih sa postojećom opremom proizvođača Karl Storz, za potrebe Urološke operacijske dvorane, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
13. listopada 2017.