Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga izrade Porgrama za export nalaza i otpusnih pisama u pdf formatu i sređivanje stanja u Službi za medicinsku opskrbu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45., 10 002 Zagreb, Hrvatska, evid.br, 196/17, od dana 06.10.2017. godine, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga izrade Porgrama za export nalaza i otpusnih pisama u pdf formatu i sređivanje stanja u Službi za medicinsku opskrbu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. Krapinska 45., 10 002 Zagreb, Hrvatska, evid.br, 196/17, od dana 06.10.2017. godine, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
9. listopada 2017.