Home  /  Javne nabave  /  Poništava se postupak javne nabave bravarskog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, iz razloga što u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Poništava se postupak javne nabave bravarskog materijala za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za tehničke djelatnosti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, iz razloga što u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Novosti - skbm.ba
27. rujna 2017.