Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga uvezivanja nadograđenog Bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) u dijelu obrade pacijenata izvan Hercegovačko neretvanske Županije, za potrebe Sveudilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke KATARINA d.o.o. Ante Starčevića 48., 88 000 Mostar, evid.br: 161/17, od dana 08.09.2017. godine, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga uvezivanja nadograđenog Bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) u dijelu obrade pacijenata izvan Hercegovačko neretvanske Županije, za potrebe Sveudilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke KATARINA d.o.o. Ante Starčevića 48., 88 000 Mostar, evid.br: 161/17, od dana 08.09.2017. godine, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
15. rujna 2017.