Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave junećeg mesa (milaneza) za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o., Vrpolje bb, 88 245 Rakitno, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave junećeg mesa (milaneza) za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o., Vrpolje bb, 88 245 Rakitno, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
1. rujna 2017.