Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave reagensa i potrošnog materijala za automatski analizator koji je u vlasništvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za godišnje, sukcesivne potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM, d.o.o, Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave reagensa i potrošnog materijala za automatski analizator koji je u vlasništvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za godišnje, sukcesivne potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM, d.o.o, Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
22. kolovoza 2017.