Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog servisa linearnih akceleratora, proizvođača "Varian", na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog servisa linearnih akceleratora, proizvođača "Varian", na Klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
21. srpnja 2017.