Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu rezervnih dijelova za popravak 2 (dva) linearna akceleratora Varian za potrebe Klinike za onkologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 121/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu rezervnih dijelova za popravak 2 (dva) linearna akceleratora Varian za potrebe Klinike za onkologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 121/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
20. srpnja 2017.