Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa aparata OCT Soct Copernicus s/n 05060-0907 za potrebe Klinike za očne bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke RETINA’ORL CENTAR ZAGREB d.o.o., Andrije Hebranga 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska, evid.brL 120/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa aparata OCT Soct Copernicus s/n 05060-0907 za potrebe Klinike za očne bolesti, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke RETINA’ORL CENTAR ZAGREB d.o.o., Andrije Hebranga 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska, evid.brL 120/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
18. srpnja 2017.