Home  /  Javne nabave  /  Uvezivanje nadograđenog Bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) u dijelu obrade pacijenata izvan Hercegovačko neretvanske županije, za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Uvezivanje nadograđenog Bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) u dijelu obrade pacijenata izvan Hercegovačko neretvanske županije, za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
17. srpnja 2017.