Home  /  Javne nabave  /  Nabava UV fototerapijskog uređaja za potrebe Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava UV fototerapijskog uređaja za potrebe Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
6. srpnja 2017.