Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa uređaja CT Light Speed VCT 64 slice(ser.brČ 25635YC4; inv.br: 224303) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237., 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa uređaja CT Light Speed VCT 64 slice(ser.brČ 25635YC4; inv.br: 224303) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237., 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
9. lipnja 2017.