Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu: – Usluga servisa RTG aparata – Usluga periodičnog servisa angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 – Usluga redovnog preventivnog servisa GE uređaja za koronarnu angiografiju OPTIMA IGS320 privaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 110/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu: – Usluga servisa RTG aparata – Usluga periodičnog servisa angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 – Usluga redovnog preventivnog servisa GE uređaja za koronarnu angiografiju OPTIMA IGS320 privaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 110/17, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
6. lipnja 2017.