Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave dva rotacijska mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka "MELCOM" d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave dva rotacijska mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka "MELCOM" d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
1. lipnja 2017.