Home  /  Javne nabave  /  Nabava dva rotacijska mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu SKB Mostar

Nabava dva rotacijska mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
19. svibnja 2017.