Home  /  Javne nabave  /  Servis aparata za difuziju (analizatora) Jaeger Master Screen PFT Pro i Jaeger Master Screen IOS i Body sustava instaliranih u kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku pluća – Poliklinička djelatnost SKB Mostar

Servis aparata za difuziju (analizatora) Jaeger Master Screen PFT Pro i Jaeger Master Screen IOS i Body sustava instaliranih u kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku pluća – Poliklinička djelatnost SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
10. svibnja 2017.