Home  /  Javne nabave  /  Spajanje centrale Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu na glavnu telefonsku centralu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Spajanje centrale Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu na glavnu telefonsku centralu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
8. svibnja 2017.