Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu kardiološke sonde 3S za UZV aparat Vivid 4, za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu kardiološke sonde 3S za UZV aparat Vivid 4, za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
11. travnja 2017.