Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave aplikatora za dezinfkeciju za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju, i intenzivno liječenje i Operacijskih dvorana Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave aplikatora za dezinfkeciju za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju, i intenzivno liječenje i Operacijskih dvorana Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
21. veljače 2017.