Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson & Johnson STERRAD 100S (ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, ser.br: 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjene printera za printanje izvješća o parametrima ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Jonhson&Johnson STERRAD 100S, ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o Maršala Tita 237., 88000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson & Johnson STERRAD 100S (ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, ser.br: 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjene printera za printanje izvješća o parametrima ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Jonhson&Johnson STERRAD 100S, ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o Maršala Tita 237., 88000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
15. veljače 2017.