Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa CT aparata GE Light Speed 16 slice(ser.br. 394807CN2) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa CT aparata GE Light Speed 16 slice(ser.br. 394807CN2) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke "MEDICAL" d.o.o., Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
25. siječnja 2017.