Home  /  Javne nabave  /  Nabava multi-modularnog uređaja za defibrilaciju i hemodinamsko praćenje pacijenta za potrebe Klinike za infektivne bolesti s Odjelom za hitna stanja u infektologiji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava multi-modularnog uređaja za defibrilaciju i hemodinamsko praćenje pacijenta za potrebe Klinike za infektivne bolesti s Odjelom za hitna stanja u infektologiji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
5. siječnja 2017.