Home  /  Javne nabave  /  Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson&Johnson STERAD 100S (ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, ser. br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjenu printera za printanje izvješća o parametrima o ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Johnson&Johnson STERAD 100S ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson&Johnson STERAD 100S (ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, ser. br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjenu printera za printanje izvješća o parametrima o ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Johnson&Johnson STERAD 100S ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
13. prosinca 2016.