Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BTG d.o.o Tomislavgrad, Kolo bb 88 240 Tomislavgrad, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BTG d.o.o Tomislavgrad, Kolo bb 88 240 Tomislavgrad, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
8. prosinca 2016.