Home  /  Javne nabave  /  Servisiranje(opravka) angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 ser.br.544631BU5 (2201DE2) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju SKB Mostar

Servisiranje(opravka) angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 ser.br.544631BU5 (2201DE2) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2016.