Home  /  Javne nabave  /  Usluge servisa (popravka) videobronhoskopa Olympus BF-1TH 190 ser. br. 2400788, za potrebe Polikliničke djelatnosti – Kabinet za bronhoskopiju, i servisa (popravka) videogastroskopa Olympus GIF-H180 ser. br. 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Usluge servisa (popravka) videobronhoskopa Olympus BF-1TH 190 ser. br. 2400788, za potrebe Polikliničke djelatnosti – Kabinet za bronhoskopiju, i servisa (popravka) videogastroskopa Olympus GIF-H180 ser. br. 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
5. prosinca 2016.