Home  /  Javne nabave  /  Servis CT aparata GE Light Speed 16 slice(ser.br.394807CN2) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Servis CT aparata GE Light Speed 16 slice(ser.br.394807CN2) iz Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
23. studenoga 2016.