Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa uređaja UPS MASTERYS MC proizvođača SOCOMEC UPS, za potrebe Operacijskih dvorana, Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu te Centra za urgentnu medicinu i hitni prijem Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se konačna ponuda tvrtke "SICON SAS" d.o.o, Čaklovići 26, 75 000 Tuzla, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa uređaja UPS MASTERYS MC proizvođača SOCOMEC UPS, za potrebe Operacijskih dvorana, Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu te Centra za urgentnu medicinu i hitni prijem Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se konačna ponuda tvrtke "SICON SAS" d.o.o, Čaklovići 26, 75 000 Tuzla, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
22. studenoga 2016.