Home  /  Javne nabave  /  Servisiranje(zamjena diskova HDD Segate u kompjuteru konzole aparata-ukupno 3 kom) GE CT aparata Light Speed VCT 64 slice ser.br.25635YCE za potrebe zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Servisiranje(zamjena diskova HDD Segate u kompjuteru konzole aparata-ukupno 3 kom) GE CT aparata Light Speed VCT 64 slice ser.br.25635YCE za potrebe zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
5. rujna 2016.