Home  /  Javne nabave  /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja javne nabave junećeg mesa za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja javne nabave junećeg mesa za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
12. srpnja 2016.