Home  /  Javne nabave  /  Usluge popravke, redovnog servisa, kalibracije i testiranja dvije Maquet CS 300 intraaortalne balon pumpe – Datascope CS 300, inv.br: 2017E2, ser.br: SI35E22GE i Datascope CS 300, inv.br: 204563, ser.br: Slf33521FE za potrebe OP trakta, kardiokirurgija, Sveuičlišne kliničke bolnice Mostar.

Usluge popravke, redovnog servisa, kalibracije i testiranja dvije Maquet CS 300 intraaortalne balon pumpe – Datascope CS 300, inv.br: 2017E2, ser.br: SI35E22GE i Datascope CS 300, inv.br: 204563, ser.br: Slf33521FE za potrebe OP trakta, kardiokirurgija, Sveuičlišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2016.