Home  /  Javne nabave  /  Nabava antisera i eritrocitnih reagensa za imunološku dijagnostiku, za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava antisera i eritrocitnih reagensa za imunološku dijagnostiku, za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
26. travnja 2016.