Home  /  Javne nabave  /  Javna nabava HD video endoskopskog sustava za ERCP, kompatibilnog sa postojećom endoskopskom opremom proizvođača Olympus.

Javna nabava HD video endoskopskog sustava za ERCP, kompatibilnog sa postojećom endoskopskom opremom proizvođača Olympus.

Novosti - skbm.ba
18. ožujka 2016.