Home  /  Javne nabave  /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu medicinske opreme za tipizaciju tkiva za transplataciju za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu medicinske opreme za tipizaciju tkiva za transplataciju za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
8. ožujka 2016.