Home  /  Javne nabave  /  Nabava medicinske opreme za tipizaciju tkiva za transplantaciju, za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava medicinske opreme za tipizaciju tkiva za transplantaciju, za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
21. siječnja 2016.