Home  /  Javne nabave  /  Nabava ABS aparata (analizatora krvnih plinova) sa potrošnim materijalom za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar

Nabava ABS aparata (analizatora krvnih plinova) sa potrošnim materijalom za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
11. studenoga 2015.