Home  /  Javne nabave  /  Nabava rezervnih dijelova, potrebnih ulja, auto-guma i akumulatora za potrebe Odsjeka prometa Službe za tehničke djelatnosti SKB Mostar

Nabava rezervnih dijelova, potrebnih ulja, auto-guma i akumulatora za potrebe Odsjeka prometa Službe za tehničke djelatnosti SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
14. listopada 2015.