Home  /  Javne nabave  /  Javna nabava MPCU modula i pripadajuće PCI interface ploče za MR sustav SIEMENS Magnetom Harmony (1T) i napojne jedinice E606 za generator X zraka CT aparata SIEMENS Somatom Sensation 16 (ser.br.53647, inv.br.224415) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju, te štampane procesorske ploče D1 (art.3099632) za C-luk SIEMENS Siremobil Compact No.3135071 (ser.br.0125S06, inv.br.201989) za potrebe OP trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Javna nabava MPCU modula i pripadajuće PCI interface ploče za MR sustav SIEMENS Magnetom Harmony (1T) i napojne jedinice E606 za generator X zraka CT aparata SIEMENS Somatom Sensation 16 (ser.br.53647, inv.br.224415) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju, te štampane procesorske ploče D1 (art.3099632) za C-luk SIEMENS Siremobil Compact No.3135071 (ser.br.0125S06, inv.br.201989) za potrebe OP trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
12. listopada 2015.