Home  /  Javne nabave  /  Usluge servisiranja 5 (pet) respiratora tip Savina, 3 (tri) respiratora Evita XL, anesteziološkog aparata Primus i potrošni materijal za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje i servis transportnog inkubatora TI 500 Globe Trotter i potrošni materijal za potrebe Klinike za dječje bolesti, SKB Mostar.

Usluge servisiranja 5 (pet) respiratora tip Savina, 3 (tri) respiratora Evita XL, anesteziološkog aparata Primus i potrošni materijal za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje i servis transportnog inkubatora TI 500 Globe Trotter i potrošni materijal za potrebe Klinike za dječje bolesti, SKB Mostar.

Novosti - skbm.ba
13. srpnja 2015.